Sisältöjulkaisija

angle-left Muutoksia työterveyshuollon kentällä 1.1.2022 alkaen

Työfysioterapeuttien ammattiaseman muutos

 

1.1.2022 tulee voimaan Työterveyshuoltolain (1383/2001) muutos työfysioterapeuttien ammattiasemaa koskien, jolloin heistä tulee työterveyshuollon ammattihenkilöitä. Vuoden 2021 loppuun asti työfysioterapeutit ovat työterveyshuollon asiantuntijoita, ja työterveyshuollon ammattihenkilöitä ovat olleet vain työterveyslääkärit ja -hoitajat.

1.1.2022 alkaen työfysioterapeutteja koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muita työterveyshuollon ammattihenkilöitä hänen ammattipätevyytensä puitteissa. Työfysioterapeutti toimii jatkossakin terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisissa fysioterapeutin pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä.

Kelan sivuilta voit lukea tarkemmin täältä.  

 

Miten muutos näkyy käytännön toiminnassa?

Työfysioterapeutin vastaanotolle ei tarvitse enää lähetettä työterveyshoitajalta- tai lääkäriltä, kun kyseessä on tuki- ja liikuntaelinsairauteen tai oireiluun liittyvä tiedon anto, neuvonta ja ohjaus -käynti (KL I). Työfysioterapeutin toiminnan tulee olla vain ohjausta ja neuvontaa (ei sairaudenhoitoa, KL II). Työfysioterapeuttien osalta myös käyntimäärärajoitus poistuu ja toimintaa toteutetaan tarpeen mukaan.

Tiedon anto, neuvonta ja ohjaus (tano)-käynti on kyseessä, kun henkilön tuki- ja liikuntaelin sairaus/oireet häiritsevät lievästi hänen toiminta- ja/tai työkykyään, mutta eivät estä/haittaa työntekoa.

Huom! Sairaudenhoitona (KL II) toteutettava suoravastaanotto -toiminta säilyy ennallaan.

Suoravastaanotto -käynti on kyseessä, kun henkilön tuki- ja liikuntaelin sairaus/oireet häiritsevät/estävät/alentavat selkeästi toiminta- ja/tai työkykyä.

Lähete työfysioterapeutille tarvitaan edelleen mm. lääkärin määräämissä työfysioterapeutin konsultaatioissa (KL I -luokka, mm. työkykykonsultaatiot), sekä lähete työfysioterapeutille tarvitaan sairaanhoidossa (KL II -luokassa, mm. lääkärin määräämä työfysioterapeutin konsultaatio sairaudenhoidon määrittelyssä).

 

Mitä toimia muutos edellyttää työterveysasiakkaaltamme?

Yksilövastaanottotoiminnan osalta sovitut toimintakäytännöt tulee kirjata asiakasyrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, eli kirjaukset koskien työfysioterapeutin yksilövastaanotolle (KL I) tarvittavaa lähetettä ja käyntimäärien rajoitusta tulee poistaa Kelan ohjeistuksella.

Pyydämme, että työterveysasiakkaamme ovat yhteydessä omaan työterveyshoitajaansa tai asiakkuuspäällikköömme, mikäli toimintasuunnitelmanne vaatii muutoksia.

Työfysioterapeutin suoravastaanotosta (KL II) tulee myös sopia erikseen työterveyshuollon palvelusopimuksessa sekä kirjata sovittu toimintatapa (onko palvelu käytössä) työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Palvelun voi lisätä osaksi vain kokonaisvaltaista palvelusopimusta, eli sopimukseen tulee kuulua työterveyspainotteinen sairaanhoito.  

 

Hyvän työterveyshuoltokäytännön muutokset

 

1.1.2022 tulee voimaan päivitys Hyvään työterveyshuoltokäytännön periaatteisiin, työterveyshuollon sisältöön sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutukseen annettuun asetukseen (Vna 708/2013). Muutosten tarkoitus on selkiyttää työterveyshuollon sisältöä ja lisätä työterveyshuollon toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Asetusmuutokset koskevat kuntoutusta ja tiedon antoa, neuvontaa ja ohjausta.

Jatkossa työterveyshuollolla velvoite seurata ja arvioida työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvien hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden toteutumista ja vaikutusta. Lisäksi työterveyshuollon tulee antaa neuvontaa ja ohjeistusta työhön paluun toimintakäytännöistä.