Sisältöjulkaisija

angle-left Työterveyshoitajan sijaisuus haettavana

Siun työterveydessä on haettavana 7.6.2020 mennessä TYÖTERVEYSHOITAJAN  sijaisuus

Työ alkaa sovittaessa mahdollisimman pian ja kestää  31.12.2020 saakka. 

Työterveyshoitaja vastaa sopimusasiakkaidemme työterveyshuollon ennaltaehkäisevien ja työterveyspainotteisten sairaanhoidon palvelujen tuottamisesta ja työterveysyhteistyöstä. Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisella työotteella.

Keskeistä tehtävässä on perehtyneisyys hyvään työterveyshuoltokäytäntöön ja sen toteuttamiseen.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä toiminnan arviointi- ja kehittämistaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun terveydenhoitajan tutkinto ja vähintään 15 op laajuinen työterveyshuollon pätevöitymiskoulutus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa valinnassa voidaan ottaa huomioon terveydenhoitajatutkinnon suorittaneet hakijat. 

Tehtävä sijoittuu pohjoiselle palvelualueelle ja ensisijainen toimipiste tehtävässä aloitettaessa on Nurmes. Työssä edellytetään liikkumista eri toimipisteiden välillä.

Sijaisuus täytetään mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. 

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta.

Lisätietoja antavat vastaava palvelupäällikkö Outi Kuningas, outi.kuningas@siuntyoterveys.fi, 013 245 6042 ja palvelupäällikkö Hanne Timonen, hanne.timonen@siuntyoterveys.fi, 013 245 6041.

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Siun työterveyden työpaikat ovat savuttomia.