Sisältöjulkaisija

angle-left Karanteeni vai etätyö?

Miten tartuntatautilain mukainen karanteeni ja työnantajan ohjeeseen perustuva työstä poissaolo/etätyö eroavat?

KARANTEENI: (Tartuntatautilaki 60 §)

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, josta voi päättää vain virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai virkasuhteinen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Kriteerinä on, että henkilö on sairastunut tai hänen epäillään sairastuneen tai altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Turvaamistoimena viranomainen määrää altistuneen tai altistuneeksi epäillyn henkilön karanteeniin esimerkiksi kotiin.

Työntekijä saa tartuntatautilain mukaisten turvaamistoimien ajalta joko täyttä työnantajan maksamaa palkkaa/sairausajan palkkaa tai vaihtoehtoisesti Kelan maksamaa päivärahaa. Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää, että jokin näistä kolmesta ehdosta täyttyy:

  • kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan poissa töistä
  • sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän karanteeniin tai eristettäväksi
  • Karanteeniin asetetuille toimitetaan virallinen päätös, joka perustuu tartuntatautilakiin. Päätöksen sisällöstä riippuu, maksetaanko poissaolon ajalta palkkaa vai täyden palkan suuruista

 

TYÖNANTAJA MÄÄRÄÄ TAI SIIRTÄÄ ETÄTYÖHÖN:

Työnantajan ohjeistuksella tai direktiolla määräämässä etätyöhön siirtymisessä kyse ei ole edellä mainitusta tartuntatautilain mukaisesta karanteenista,vaan kyseessä voi olla työsuojelumääräys tai muu ohje. Toteutetaan esimerkiksi työntekijän ulkomaanmatkan jälkeen.

Sairauslomaa ei myönnetä tälle ajalle, koska kyse ei ole työkyvyttömyydestä.

Palkanmaksu: työnantaja tai esimies ottaa asiaan kantaa ja sopii yhdessä työntekijän kanssa. Työterveys tai muut sosiaali- ja terveydenhuolto eivät ota kantaa palkanmaksujärjestelyihin.