Muut palvelut

Muut palvelut

Ensiapukoulutus

Työantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia riittävästä ensiapuvalmiudesta. Järjestämme hätäensiapukursseja (4-8h), ensiapukursseja EA1® (16h) sekä ensiapukursseja EA2® (16h). Opettajana toimii Suomen Punaisen Ristin (SPR) ensiavun ja terveystiedon kouluttajaksi pätevöitynyt työterveyshoitaja. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat ensiapukouluttajan myöntämän ja allekirjoittaman SPR:n ensiaputodistuksen. Järjestämme myös työpaikan tarpeisiin suunniteltuja koulutuksia.

 

Kriisiapu

Tapahtuiko elämässäsi jotakin, jonka käsittelyyn tarvitset tukea? Oma selviytymiskyky voi tuntua uhatulta esimerkiksi järkyttävän tapahtuman, onnettomuuden tai elämäntilannekriisin jälkeen. Ota kiireellisessä tilanteessa yhteyttä palvelunumeroomme 013 245 6000.

 

Kriisiavun tarkoitus on tukea ja auttaa raskaissa tilanteissa, joissa ihmisen oman selviytymiskeinot ja -voimat tuntuvat riittämättömiltä. Kriisityöskentelyssä etsitään niitä voimavaroja ja vahvuuksia, jotka tukevat ihmistä selviytymään. Mikäli tilanne koskettaa esimerkiksi koko työyhteisöä, järjestämme debriefing-keskusteluja. Debriefing on ammattilaisen vetämä ryhmäkeskustelu, joka käydään kolmen vuorokauden sisällä tapahtuneesta rauhallisissa tiloissa. Keskustelun tavoite on käydä läpi psyykkisiä reaktioita, saada ote todellisuudesta ja normalisoida reaktioita. Kriisityötä tekevät tehtävään koulutetut henkilöt.

 

Muut työhyvinvointipalvelut

Tarjoamme myös muita työhyvinvointia tukevia palveluita, jotka eivät kuulu Kelan korvaustoiminnan piiriin. Näistä saat ajankohtaista tietoa työterveyshuollon yhteyshenkilöltäsi.

 

 

 

Sisältö päivitetty 09.10.2020