Työterveystarkastukset

Työterveystarkastukset

Tervetuloa työterveystarkastukseen!

 

Työterveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa. Työterveystarkastuksien tarve ja sisältö suunnitellaan työpaikasta kerätyn tiedon pohjalta. Tarkastuksien toteuttaminen kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työterveystarkastuksia voidaan toteuttaa terveys- ja työkykylähtöisesti tai tarkastuksien toteuttamista voi ohjata lainsäädäntö.

 

Työterveystarkastuksissa tarkastellaan työntekijän työkykyä ja terveyttä, arvioidaan kuntoutustarvetta, edistetään terveellisiä elämäntapoja sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa työn kuormitustekijöihin ja altisteisiin liittyen. Autamme havaitsemaan tekijöitä, jotka edistävät tai uhkaavat työntekijän terveyttä. Terveystarkastuksen yhteydessä laaditaan aina henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Sisältö päivitetty 19.06.2023