Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toiminta on suunniteltua ja tavoitteellista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma perustuu työpaikkaselvitykseen ja työpaikasta kerättyyn tietoon. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on dokumentti, johon kirjataan muun muassa havaitut tarpeet, tavoitteet työterveyshuollon toiminnalle ja toimenpiteet, joilla saavutetaan yhdessä laaditut tavoitteet. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan yleensä 1-5 vuoden ajalle. Toimintasuunnitelmaa tarkastellaan vähintään vuosittain tai sopimuksen mukaan. Tarkastelun yhteydessä arvioidaan työterveyshuollon palveluiden toteutumista, palveluiden vaikuttavuutta ja työpaikan tyytyväisyyttä palveluihin. Oma työterveyshoitaja on yhteydessä työpaikkaan tarkastelun toteuttamiseksi.

Sisältö päivitetty 09.10.2020