Työterveystarkastukset

Työterveystarkastukset

Tiedätkö, mitä teijän työpaikalle kuuluu? Työterveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon palvelukokonaisuutta ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Tarve terveystarkastuksille määritellään yhdessä kerätyn tiedon pohjalta. Myös terveystarkastuksien sisältö suunnitellaan tukemaan terveyttä ja työkykyä työpaikalla. Suunnitelma työterveystarkastuksien toteuttamisesta kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työterveystarkastuksien avulla muodostetaan kokonaiskuva työyhteisön terveydestä ja hyvinvoinnista. Tietoa voidaan hyödyntää palveluiden suunnittelemiseksi ja kohdentamiseksi työpaikalla.

 

Työterveystarkastuksia voidaan toteuttaa terveys- ja työkykylähtöisesti tai niiden toteuttamista voi ohjata lainsäädäntö. Lainsäädäntö ohjaa työterveystarkastuksien toteuttamista silloin, kun työtehtävään liittyy erityistä sairastumisen vaaraa tai kun työtehtävään toteuttamiseen liittyy erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

 

Sisältö päivitetty 09.10.2020