Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen on toisesta välittämistä. Meiltä saat tukea ja kannustusta työkyvyn tukemiseen työpaikalla. Aktiivinen ja jatkuva yhteistyö työpaikan kanssa auttaa meitä kehittämään toimintamalleja työkyvyn tukemiseksi. Työnantaja voi ohjata työntekijän työkyvyn arviointiin työterveyshuoltoon, jos työssä selviytymisessä havaitaan haasteita tai työntekijälle on kertynyt sairauspoissaoloja. Sovitut käytännöt ja toimenpiderajat ovat kirjattuina työnantajan työkyvyn tuen toimintamalliin. Myös työntekijällä on oikeus hakeutua työterveyshuoltoon työkyvyn arvioimiseksi.

 

Arvioimme yhteistyössä työntekijän kanssa työkykyä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Otamme kantaa työn ja terveyden yhteensovittamisessa sekä järjestämme tarvittaessa työterveysneuvotteluita. Työterveysneuvotteluun osallistuvat työntekijä, työnantajan edustaja sekä työterveyshuollon edustaja. Yhteisen pöydän ääressä etsitään yhteistyössä keinoja työntekijän työssä jatkamisen tueksi.

Sisältö päivitetty 09.10.2020