Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen

Omaan työterveyshoitajaan kannattaa olla yhteydessä heti, jos oma työkyky alkaa arveluttamaan. Huolen taustalla voi olla pitkään jatkunut oireilu tai vaikkapa sairauden aiheuttama pitkä poissaolo töistä. Autamme arvioimaan työkykyä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Kauttamme saat tukea työkyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 

Myös työnantaja voi ohjata työntekijän työkyvyn arviointiin, jos työnantaja havaitsee työssä selviytymisessä haasteita tai työntekijälle on kertynyt sairauspoissaoloja. Sovitut käytännöt ja toimenpiderajat ovat kirjattuina työnantajan työkyvyn tuen toimintamalliin. Järjestämme tarvittaessa työterveysneuvotteluja, joihin osallistuvat työntekijä, työnantajan edustaja sekä työterveyshuollon edustaja. Yhteisessä keskustelussa sovitaan keinoista, joilla työntekijän työkykyä voidaan tukea työpaikalla. Keskustelussa huomioidaan tietosuoja eikä arkaluonteisia asioita käydä siinä läpi.

Sisältö päivitetty 08.05.2019