Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on oivallinen hetki molemminpuoliselle tutustumiselle ja yhteistyön aloittamiselle. Työpaikkaselvitys luo pohjan työterveyshuollon toiminnalle.Autamme selvittämään, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita työhön, työyhteisöön ja työympäristöön liittyy. Arvioimme näiden tekijöiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle sekä annamme tarvittaessa suosituksia toiminnan kehittämiseksi. Jos työpaikalla on erityisiä tarpeita, vaaroja tai kuormituksia, voidaan työpaikkaselvitykseen ottaa mukaan oman työterveyshoitajan lisäksi työterveyslääkäri ja/tai työterveyshuollon asiantuntijoita, kuten työfysioterapeutti tai työpsykologi. Hyvin toteutettu työpaikkaselvitys auttaa meitä tarjoamaan juuri oikeat palvelut työpaikalle. Työpaikkaselvityksessä saadut tiedot kirjataan työpaikkaselvitysraporttiin.

 

Ennen työpaikkaselvitystä oma työterveyshoitaja on yhteydessä työpaikkaan puhelimitse ja toimittaa työpaikkaselvityksen esitietolomakkeen, jolla kerätään perustietoja työpaikasta sekä työpaikan tavoitteista. Työpaikkaselvitys uusitaan toimintasuunnitelmassa määritellyin määräajoin, tai jos työpaikan olosuhteissa tapahtuu oleellisia muutoksia. Lisäksi voidaan toteuttaa tarkempia, suunnattuja selvityksiä, työpaikan erityistarpeiden, ongelman tai terveysriskin perusteella. Suunnattu selvitys voi kohdistua esimerkiksi työn kemiallisten altisteiden arviointiin.

Sisältö päivitetty 09.10.2020