palvelusopimus

Kumppanuus alkaa työterveyshuoltosopimuksesta

Kumppanuus alkaa työterveyshuoltosopimuksesta

Työterveyshuolto on lakisääteistä ehkäisevää terveydenhuoltoa, jota toteutetaan työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Tavoitteena on myös työyhteisön työhyvinvoinnin tukeminen ja seuranta, sekä yrityksen työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan osallistuminen ja seuranta.

 

Työnantajalla on sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla oikeus saada korvausta järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista sekä sen lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen avosairaanhoidon kustannuksista. Sairausvakuutuslain mukaan korvaukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: lakisääteisen työterveyshuollon kustannukset kuuluvat korvausluokkaan I ja sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset korvausluokkaan II. Korvausta maksetaan 50-60 %:ia korvausluokittain hyväksytyistä kustannuksista. Korvaus haetaan tilikauden ajalta ja hakemuksessa esitettyjen kustannusten tulee perustua työnantajan kirjanpitoon. Yritys hakee korvauksen Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa tilikautensa päättymisestä. Lisätietoja Kelan sivuilta.

 

Lisätietoja työterveyshuollon palveluista ja sopimuksista voit kysyä:
Asiakasvastaava Merja Koivisto 013 245 6007 (ti klo 13-15, pe klo 9-11). 

Työterveyshuoltosopimuksesta kiinnostuneita pyydämme täyttämään alla olevan yhteydenottolomakkeen.

Sisältö päivitetty 08.05.2023

Yhteydenotto

Yhteydenottolomake

Tällä lomakkeella voitte lähettää yrityksenne tiedot sopimusyhteyshenkilöillemme, jonka jälkeen otamme Teihin yhteyttä mahdollisimman pian. Muistathan täyttää yhteystietosi kohtaan Sopimusyhteyshenkilö. Vastaamme sopimustiedusteluihin tavallisimmin kahden vuorokauden kuluessa. Lomakkeen täyttäminen ei sitouta Teitä vielä sopimukseen tekemiseen.

Lomake

Yhteydenotto

Työterveyshuoltosopimuslomake

Yrityksen, yrittäjän tai konsernin virallinen nimi

Toimipaikan nimi

Sopimusyhteyshenkilön nimi

Toimiala

Laskutusyhteyshenkilön nimi

Työterveysyhteyshenkilön nimi

Tapaturmavakuutusyhtiö